Krakowski Informator nie tylko o rozrywce

Pośród licznych miast w Polsce, Kraków wybija się nie jedynie w obszarze sztuki i akademickim, ale też na licznych innych polach. Staje się obszarem przyjemnym do życia. Przekształcenia, które dotknęły miasto w niedawnych okresach sprawiają, że Kraków rzeczywiście idzie w górę.
Pozytywne transformacje w stolicy małopolski.
Co godnego pochwały załatwiono w trakcie niedawnego czasu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest spora. Niezwykle pomogły w tej materii środki Unii Europejskiej, z których miasto niemało korzysta. Szybkie postępowanie w obszarze uzyskiwania dotacji spowodowały, że małopolska wzbogaciła się o następne węzły komunikacyjne, ekologiczne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i ciekawe miejsca konferencyjno – sportowe.
Szerokie innowacje nie są widoczne dla zwykłego mieszkańca. Nie oznacza to natomiast, że nie istnieją. Zazwyczaj ignorujemy informacje, które nie są ściśle z naszymi potrzebami połączone. Przeciętnemu obywatelowi miasta wydaje się, że w mieście zbyt mało się wykonuje. Tymczasem Kraków zmienia się z każdym rokiem. Usprawnienia w obszarze gospodarki śmieciami, budowie oraz modernizacji sieci wodociągowej, stawianie ekranów przeciw hałasowi to jedynie niektóre zmiany, które umożliwiają krakusom pełniej oraz bardziej komfortowo funkcjonować. Miasto zmienia się również w zakresie opcji konferencyjnych. Moc miasta idzie w górę dzięki takim inwestycjom jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. takie inwestycje inspirują gości z innych krajów do przyjazdu.
Zapoczątkowane przez radnych plany nie obejmują jedynie ścisłego środka Krakowa, ale też są połączone z całym województwem . Wobec tego zamiast narzekać tylko zauważyć zmiany w które obrodził Kraków.
Przyszłe lata – o ile uda się utrzymania tempa zmian – pozwolą Krakowowi zostać prawdziwą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski